Proiecte finalizate in calitate de BENEFICIAR

Fundatia Dezvoltare in Europa este implicata in diferite proiecte atat ca solicitant, cat si ca partener, deruland o activitate variata, dovada fiind diferitele axe in care sunt incadrate activitatile descrise in proiect. Obiectivul principal al fundatiei este respectarea tuturor valentelor competentei, incercand prin activitati complexe sa demonstreze ca transferul de competente poate fi garantat atunci cand sunt folosite materiale de inalta calitate, formatori de clasa, medii de practica competitive.

Proiecte finalizate in calitate de BENEFICIAR

 

 1. Titlu proiect “Ia atitudine prin dezvoltare și cunoaştere!” ID POSDRU/129/5.1/G/134487

Buget gestionat: 2.168.057,00 Ron

Obiectivul general: Creșterea nivelului de competitivitate pentru 469 șomeri, șomeri tineri, șomeri de lungă durată și persoane aflate în căutarea unui loc de munca din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia prin implementarea unui complex flexibil și articulat de măsuri active în vederea promovării și facilitării acestora pe piața muncii, în sprijinul dezvoltării regionale, creșterea competitivității resurselor umane și promovării coeziunii economice și sociale.

Descriere proiect:

 • Grant;
 • Perioada de implementare: 31.03.2014-30.09.2015;
 • Durata: 1-2 ani;
 • Parteneriat: Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Prahova, Agenţia Judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă Giurgiu, CPI&D.SRL, Innovazione Terziario;
 • Regiune implementare: Sud-Muntenia (Județ/județe: Teleorman, Prahova); Altele: Partener transnațional, Regiunea Perugia, Italia.

Rezultate obținute:

 • 1 set de proceduri și instrumente de lucru pentru activitățile de: management, activitatea de achiziții, promovare, recrutare și selecție, orientare și consiliere profesională, formare profesională, mediere, schimb de bune practici;
 • 44 comunicate și anunțuri în mass-media (presa scrisă și online);
 • 6 buletine de informare;
 • 600 broșuri „Practici europene – metode și instrumente moderne pentru o piața a muncii inclusivă”;
 • 4 seminarii și mese rotunde;
 • 1 analiză a nevoilor de formare profesională în vederea calificării/specializării în domeniile din cadrul proiectului;
 • 509 șomeri orientați și consiliați în alegerea programului de instruire individuală prevăzut în cadrul proiectului;
 • 498 – de șomeri calificați și certificați prin cursuri de formare profesională;
 • 1 ghid de bune practici diseminat în 500 de exemplare;
 • 250 participanți la cele 4 sesiuni de instruire organizate în cadrul subactivității A.6.5 “Sesiuni de instruire de grup pe tema: Vrei să devii propriul tau angajator?”;
 • 1 vizită de studiu tematică organizată în țara partenerului transnațional – Italia, pentru schimbul de experiența dintre parteneri, cu concursul organismelor implicate în implementarea măsurilor active de ocupare;
 • 19 cursuri de formare profesională pentru ocupațiile: Cofetar, Brutar, Cameristă, Inspector/Referent Resurse Umane, Comunicare în limba italiană, Comunicare în limba engleză, Competențe antreprenoriale, Lucrator în comerț, Competențe informatice, Frizer, Ospătar; realizate într-o manieră interactivă, utilizându-se metodologii specifice educației adulților;
 • 12 stagii de practică desfășurate la agenți economici din domeniile specifice în cadrul cărora cursanții au dobândit abilitățile și comportamentele specifice activităților desfășurate în aceste domenii;
 • 498 certificate de inițiere/perfecționare/calificare obținute de cursanți, recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 

 1. Titlu proiect: “Drepturi egale pentru șanse egale” ID POSDRU/145/6.3/G/134750

Buget gestionat 2.165.006,40 Ron

Obiectivul general constă în promovarea respectării principiului egalității de șanse și de gen, a tratamentului și a accesului egal pe piața muncii, în vederea conștientizării drepturilor egale în domeniul legislației muncii și în depășirea stereotipurilor culturale prin acțiuni de informare, dezvoltare și furnizare de programe de calificare/recalificare, specializare/perfecționare pentru 540 de femei în vederea integrării/reintegrării și menținerii pe piața muncii.

Descriere proiect:

 • Grant;
 • Perioada de implementare: 04.2014-15.12.2015;
 • Durata: 1-2 ani;
 • Parteneriat: Uniunea Județeană CNSLR – Frăția – Filiala Vaslui,  Eurodocet SRL și partenerul transnațional din Italia, Ascom Servizi;
 • Regiune de implementare: Nord – Est, Iaşi, Vaslui, Bucureşti; Altele (inclusiv transnațional): Veneto, Italia.

Rezultate obținute:

 • Peste 15 comunicate de presă;
 • 20 buletine informative;
 • 700 pliante;
 • 150 pixuri;
 • 150 mape;
 • 4 roll up-uri;
 • 1 banner;
 • 1 conferință realizată în data de 30 iunie 2014, 42 participanți la eveniment;
 • 1 web site proiect;
 • 1 conferința realizată în data de 10 decembrie 2015, 50 participanți la eveniment;
 • 4 focus grupuri realizate;
 • Ghid de bune practici – diseminat in 300 de exemplare;
 • 3 campanii de promovare realizate, 300 participanți;
 • 1 campanie de informare pentru cursurile de calificare/recalificare;
 • 444 de persoane informate și recrutate;
 • 353 absolvenți – certificate de calificare;
 • 1 campanie de informare pentru cursurile de specializare/ perfecționare – 264 persoane informate și recrutate;
 • 235 absolvenți – certificate de absolvire;
 • Ghid de antreprenoriat tiparit în 100 de exemplare;
 • 5 evenimente de tip workshop;
 • 22 cursuri de formare profesională pentru ocupațiile: Îngrijitoare bătrani la domiciliu, Îngrijitoare copii, Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, Lucrator în comerț, Manager de proiect, Formator, Manager Resurse Umane, Comunicarea în limba engleză, Inspector/Referent Resurse Umane, Baby Sitter.

)

 1. Titlu proiect: “Perspective europene pentru dezvoltare și egalitate de șanse” ID POSDRU/145/6.3/G/134752

Buget gestionat: 2.169.009,12 Ron

Obiectivul general: constă în promovarea respectării principiului egalității de șanse și de gen, a tratamentului și a accesului egal pe piața muncii, în vederea conștientizării drepturilor egale în domeniul legislației muncii și în depășirea stereotipurilor culturale prin acțiuni de informare, dezvoltare și furnizare de programe de calificare/recalificare, specializare/perfecționare pentru 540 de femei în vederea integrării/reintegrării și menținerii pe piața muncii.

Descriere proiect:

 • Grant;
 • Perioada implementare:04.2014-15.12.2015;
 • Durata: 1-2 ani;
 • Parteneriat: Uniunea Județeană CNSLR – Frăția – Filiala Bacău, Centrul pentru Inovație și Dezvoltare SRLși Innovazione Terziario, partenerul transnațional din Italia;
 • Regiune de implementare: Nord-Est.

Rezultate obținute:

 • 8 liste achiziții;
 • 8 planuri achiziții;
 • 29 dosare de achiziții;
 • 6 comunicate și anunțuri în presa scrisă și online;
 • 1 Comunicat de presă IN-FORMEAZĂ-TE;
 • 20 buletine informative;
 • 700 pliante;
 • 150 pixuri;
 • 150 mape;
 • 3 roll up;
 • 1 banner;
 • Materiale de promovare, 1 spot audio – video;
 • 1 conferință de lansare realizată, 46 de participanți la eveniment;
 • Website proiect;
 • Website actualizat;
 • 1 conferință închidere proiect, 50 de participanți la eveniment;
 • 4 focus – grupuri realizate;
 • 4 rapoarte focus – grup;
 • Ghid de bune practici diseminat în 300 de exemplare;
 • 5 planuri de formare profesională;
 • 5 programe de formare autorizate;
 • 1 campanie de informare pentru cursurile de calificare și recalificare;
 • 394 de persoane informate și recrutate;
 • 364 participanți FPC;
 • 352 certificate de calificare;
 • 239 certificate de absolvire.
 • 19 cursuri de formare profesională pentru ocupațiile: Infirmieră, Îngrijitoare copii, Îngrijitoare bătrani la domiciliu, Îngrijitor la domiciliu, Formatori, Comunicare în limba straină, Comunicare în limba oficială, Manager de proiect, Manager Resurse Umane.

)

 1. Titlu proiect: “Competențe reale pentru șanse egale” ID POSDRU/152/6.3/G/134811

Buget gestionat: 2.169.384,00 Ron

Obiectivul general: constă în promovarea respectării principiului egalității de șanse și de gen, a tratamentului și a accesului egal pe piața muncii, în vederea conștientizării drepturilor egale în domeniul legislației muncii și în depășirea stereotipurilor culturale prin acțiuni de informare, dezvoltare și furnizare de programe de calificare/recalificare, specializare/perfecționare pentru 600 de femei în vederea integrării/reintegrării și menținerii pe piața muncii.

Descriere proiect:

 • Grant;
 • Perioada implementare: 02.05.2014-15.12.2015;
 • Durata:1-2 ani;
 • Parteneriat: Uniunea Sindicală Sanitas București, Centrul pentru Inovație și Dezvoltare SRLși Ascom Servizi SRL, partenerul transnațional din Italia;
 • Regiune implementare: București-Ilfov.

 

Rezultate obținute:

 • 1 Comunicat de presă lansare proiect;
 • 1 Comunicat de presă pentru conferința de închidere;
 • 1 Comunicat de presă IN-FORMEAZĂ-TE;
 • 1 Comunicat de presă Campania 1 de promovare;
 • 1 Comunicat de presă focus grupuri;
 • 10 anunțuri publicate pe website-ul proiectului;
 • 18 buletine informative;
 • 700 pliante;
 • 150 pixuri;
 • 150 mape;
 • 2 roll up;
 • 1 banner;
 • Materiale de promovare;
 • 1 conferință realizată lansare proiect, 75 de participanți la eveniment;
 • 1 conferința realizată 07 decembrie 2015 – închidere proiect, 50 de participanți;
 • 4 focus grupuri realizate;
 • 4 rapoarte de focus grup;
 • Ghid de bune practici tiparit în 300 de exemplare;
 • 3 campanii de promovare realizate (300 participanți);
 • 4 programe de formare profesională autorizate;
 • 17 cursuri de formare profesională pentru ocupațiile: Manager Resurse Umane, Infirmieră, Îngrijitor la domiciliu, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Comunicare în limba engleză, Formator, Manager de Proiect;
 • 388 persoane certificate;
 • 197 certificate absolvire;
 • 5 evenimente de tip workshop.

)

 1. Titlu proiect: „Excelență prin competență și profesionalism EcoP”, ID POSDRU/101/5.1/G/78129

Buget gestionat: 2.309.361,00 Ron

Obiectiv general: creșterea competitivității forței de muncă în domenii de interes pentru piața muncii din Regiunea Sud Muntenia, în conformitate cu tendințele de dezvoltare economică prognozate pentru urmatorii 5 ani. Pe termen lung, proiectul va avea efecte pozitive asupra mentalității șomerilor, în ceea ce privește ocuparea, creșterea motivației pentru căutarea și menținerea unui loc de muncă, sporirea șanselor în găsirea unui loc de muncă și adaptarea la cerințele pieței muncii moderne, flexibile și inclusive.

Descriere proiect:

 • Grant;
 • Perioada de implementare: 03.2011-30.06.2013;
 • Durata: 2-3 ani;
 • Parteneriat: 1 partener național și 1 partener transnational;
 • Regiuni de implementare: Sud-Muntenia.

 

Rezultate obținute:

 • 2 Autorizații pentru următoarele ocupații: Măcelar și Comerciant-vânzător mărfuri alimentare;
 • Statistică a tipurilor de ocupații existente în cadrul firmelor active din județ/regiune;
 • Situație a calificarilor/meseriilor celor mai solicitate de către angajatori în județ/regiune în vederea identificarii nevoilor angajatorilor;
 • 4 programe de formare profesională modificate în funcție de nevoile formulate de către angajatori;
 • 1 punct de informare, consiliere și orientare profesională;
 • 200 de șomeri au fost consiliați și orientați prin punctul de informare/consiliere și orientare de la sediul Partenerului 1;
 • 150 de dosare de candidatură;
 • 74 absolvenți ai cursurilor de formare profesională pentru urmatoarele calificări: Bucătar, Ospătar (chelner) – vânzător în unități de alimentație, Măcelar, Comerciant – vânzător mărfuri alimentare;
 • 1 vizită de studiu pentru absolvenții cursurilor de formare profesională;
 • 10% din total grup țintă plasați în cadrul întreprinderilor active în domeniul comerț – industrie alimentară – turism în județul Giurgiu;
 • 1 ghid de bune practici elaborat și publicat în 300 de exemplare;
 • 200 de persoane asistate, inclusiv componenții grupului țintă;
 • 2 conferințe (de lansare și de închidere);
 • 2 comunicate de presă;
 • 1000 pliante, afișe/flyere, 2 bannere;
 • 2 buletine de informare on-line pe site-ul Solicitantului;
 • 1 pagina web creată în cadrul proiectului;
 • 1 ghid de bune practici tiparit într-un tiraj de 300 exemplare.

)

6.Titlu proiect: „Competență pentru un viitor mai sigur CVS”, ID POSDRU/5.1/G/78154

 

Buget gestionat: 2.070.550 Ron

Obiectiv general: creșterea competitivității forței de muncă în domenii de interes pentru piața muncii din Regiunea Sud Est în conformitate cu tendințele de dezvoltare economică prognozate pentru următorii 5 ani. Pe termen lung, proiectul va avea efecte pozitive asupra mentalității șomerilor, în ceea ce privește ocuparea, creșterea motivației pentru căutarea și menținerea unui loc de munca, sporirea șanselor în găsirea unui loc de muncă și adaptarea la cerințele pieței muncii moderne, flexibile și inclusive.

Descriere proiect:

 • Grant;
 • Perioada de implementare: 02.2011-30.04.2013;
 • Durata: 2-3 ani;
 • Parteneriat: 1 partener național și 1 partener transnational;
 • Regiune implementare: Sud – Est.

Rezultate obținute:

 • 2 autorizații;
 • 42 chestionare adresate angajatorilor;
 • 1 analiză a diferențelor dintre cererea și ofertă de muncă;
 • 1 analiză a tuturor unităților de competență;
 • 1 interpretare a rezultatelor obținute;
 • 1 punct de informare;
 • 220 persoane orientate și conciliate;
 • 2 seminarii de informare;
 • 94 bilanțuri inițiale;
 • 86 de bilanțuri de competențe intermediare;
 • 84 bilanțuri finale;
 • 158 dosare candidatură;
 • 10% din total grup țintă plasați în cadrul întreprinderilor active în domeniile alimentație publică și turism în județul Vrancea;
 • 2 conferințe;
 • 1 comunicat pentru conferința de lansare;
 • 1 comunicat pentru seminarul de informare 1;
 • 1 comunicat elaborat în luna mai 2012;
 • 1 comunicat de presă publicat în data de 25.04.2013;
 • 1 site web actualizat;
 • 2 buletine informative;
 • 1000 pliante;
 • 1 ghid de bune practici elaborat și diseminat în 300 exemplare;
 • 4 vizite de studiu organizate și realizate;
 • 7 persoane plasate pe piața forței de muncă.
 • 4 cursuri de formare profesională demarate și finalizate pentru ocupațiile: Cofetar, Administrator Pensiune Turistică, Ospătar (Chelner) vânzător în unități de alimentație, Bucătar.

 

 )

7.Titlu proiect: „Șansa pentru competența orientată spre rezultat (SCOR)”, ID POSDRU/5.1/G/78393

 

Buget gestionat: 2.112.546 lei Ron

Obiectiv general: creșterea competitivității forței de muncă în domeniile de interes pentru piața muncii în Regiunea Sud-Est, în conformitate cu tendințele de dezvoltare economică, prognozate pentru urmatorii 5 ani. Proiectul contribuie direct la realizarea indicatorilor de țară privind procentul de participare a adulților la stagiile de formare profesională, conform Strategiei de la Lisabona și sprijină substanțial integrarea profesională a șomerilor de lungă durată, tinerilor și altor categorii cu risc major pe piața forței de muncă.

Descriere proiect:

 • Grant;
 • Perioada de implementare: 08.2011-31.07.2013;
 • Durata: 1-2 ani;
 • Parteneriat: 2 parteneri naționali și 1 partener transnational;
 • Regiune implementare: Sud-Est.

 

Rezultate obținute:

 • 3 Autorizații de funcționare ca Furnizor de formare profesională pentru adulți în următoarele ocupații: Cofetar-Patiser, Ospătar și Bucătar;
 • 42 chestionare realizate cu angajatorii din domeniile alimentație publică și turism din județele Tulcea și Brăila;
 • O statistică a tipurilor de ocupații existente în cadrul firmelor active din regiune;
 • O situație a calificarilor/meseriilor celor mai solicitate de către angajatori în județ/regiune în vederea identificarii nevoilor angajatorilor;
 • Un instrument de lucru tip bază de date care să cuprindă aceste informații;
 • O analiză detaliată a tuturor unităților de competență;
 • 4 programe de formare profesională modificate în funcție de nevoile formulate de către angajatori (Administrator Pensiune Turistică, Bucătar, Cofetar-Patiser, Ospătar (chelner) vânzător în unitățile de alimentație);
 • 2 puncte de informare, consiliere și orientare profesională;
 • 370 persoane conciliate;
 • 235 persoane recrutate;
 • 200 dosare de candidatură;
 • 76 bilanțuri inițiale;
 • 1 procedură de selecție;
 • 67 bilanțuri intermediare;
 • 4 examene finale;
 • 67 absolvenți;
 • 67 bilanțuri de competențe finale;
 • 4 vizite de studiu;
 • 59 participanți la vizitele de studiu;
 • 4 Rapoarte informative cu privire la concluziile vizitelor de studiu și a schimbului de bune practici;
 • 1 ghid de bune practici elaborat, tiparit și diseminat în 300 exemplare;
 • 1 conferința de lansare;
 • 1 conferința închidere;
 • 4 comunicate de presă;
 • 1000  pliante;

 )

8.Titlu proiect: „Competență garantată pentru piața muncii” ID POSDRU/5.1/G/79697

Buget gestionat: 2.233.047.00 Ron

Obiectivul general: dezvoltarea forței de muncă din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, ca urmare a creșterii nivelului de orientare și performanță profesională a 90 de persoane angajate într-o regiune cu potențial ridicat de dezvoltare al sectorului turism-ospitalitate (București-Ilfov) prin promovarea de programe de informare, calificare/recalificare, corelate cu standardele internaționale, nevoile unei piețe dinamice a muncii și cerințele de competitivitate.

Descriere proiect:

 • Grant;
 • Perioada de implementare: 09.2011-28.02.2014;
 • Durata: 2-3 ani;
 • Parteneriat: 2 parteneri naționali și 1 partener transnațional;
 • Regiune implementare: București-Ilfov.

 

Rezultate obținute:

 • 1 lista achiziții;
 • 1 centralizator achiziții;
 • 5 achiziții publice;
 • 1 lista achiziții;
 • 1 centralizator achiziții;
 • 5 achiziții publice;
 • 8 comunicate de presă;
 • 1 web site realizat;
 • 1 web site actualizat angajaticompetenti.ro;
 • 4 buletine informative;
 • 5300 pliante;
 • 5200 mape;
 • 5200 broșuri;
 • 200 bloc-notes;
 • 100 cărți de vizită;
 • 5200 pix-uri;
 • 10 afișe proiect;
 • 3 roll-up;
 • 1 analiză a calificarilor;
 • 5 programe de formare profesională pentru ocupațiile: Ospătar, Cofetar-Patiser;
 • 4 seminarii de informare;
 • 17 persoane selectate curs Cameristă – seria 1;
 • 20 persoane Cofetar;
 • 17 persoane Ospatar;
 • 20 persoane Bucătar;
 • 22 persoane Tehnician în hotelărie;
 • 21 persoane Cameristă 1;
 • 117 bilanțuri inițiale;
 • 6 cursuri pentru ocupațiile: Cameristă, Ospătar, Cofetar-patiser, Tehnician în hotelarie, Bucătar;
 • 36 persoane calificate – ocupația Cameristă seria 1 și 2;
 • 19 absolvenți curs Cofetar – Patiser;
 • 16 absolvenți curs Ospătar;
 • 19 absolvenți curs Bucătar;
 • 21 Tehnician în hotelarie;
 • 8 premii;
 • 69 participanți la schimbul de experiență;
 • 2 vizite de studiu;
 • 1 stand organizat;
 • Spot-uri elaborate și difuzate la posturile de radio.