Proiecte finalizate in calitate de PARTENER

 1. Titlu proiect: “Sustenabilitate în turism prin formarea de calitate”, ID POSDRU/158/1.4/S/142011

 site_turismcalitate

Buget gestionat: 3.443.575,84 Ron

Obiectiv general: constă în implementarea unui sistem coerent și unitar de asigurare a calității programelor de formare în turismul românesc, orientate spre calitate, competențe și cerințele pieței muncii, cu accent pe ocupațiile specifice turismului balnear și de sănătate.

Descriere proiect:

 • Strategic;
 • Perioada implementare:04.2014-30.09.2015;
 • Durata: 1-2 ani;
 • Beneficiar: Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România-Frăția (CNSLR-Frația)
 • Parteneriat: Partener transnațional;
 • Regiune implementare: București Ilfov, Vest, Sud-Muntenia, Centru și Nord Vest; Altele: Veneto-Verona.

Rezultate obținute:

 • 37 întalniri ale echipei de implementare/management;
 • 12 proceduri operaționale;
 • Instrumente de monitorizare / control / planificare activități;
 • 2 rapoarte de audit;
 • 2 rapoarte tehnico-financiare;
 • 3 planuri de achiziții;
 • 32 de achiziții realizate;
 • 3 centralizatoare achiziții;
 • Au fost elaborate anunțuri (28), comunicate (9) și articole informative (26);
 • Au fost elaborate, tiparite și diseminate 1000 pliante, 1000 pixuri, 1000 mape, 100 afișe, 10 bannere/rollupuri;
 • Au fost diseminate pe site-ul proiectului, site-urile partenerilor și pagina de facebook anunțuri (28), comunicate (9) și articole informative (26);
 • 1 conferința de lansare, 50 participanți;
 • 1 conferința intermediară, 50 participanți;
 • 1 conferința finală, 50 participanți;
 • 2 programe de formare (perfecționare) autorizate;
 • 3 întâlniri grup de lucru organizate;
 • 1 model de asigurare AC în FPC elaborat, 63 de participanți;
 • 46 de persoane certificate pentru ocupațiile: Evaluator de competențe profesionale, Manager de îmbunătățire procese;
 • 1 seminar de instruire organizat, 35 de participanți;
 • certificate de participare eliberate;
 • 1 deplasare în Italia, 40 persoane participante;
 • 3 dosare întocmite în vederea autorizării ANC pentru 3 PF dezvoltate, 3 suporturi de curs întocmite;
 • 13 serii de cursuri pilot organizate (Bucătar, Ospătar, Ajutor ospătar, Ajutor bucătar, Bucătar specialist vegetarian dietician, Bucătar șef, Recepționer de hotel, Cameristă hotel, Barman, Șef de sala restaurant);
 • Documente completate conform metodologiei ANC;
 • 299 de cursanți certificați;
 • 1 participant/furnizor asistat din rândul personalului a 12 furnizori FPC;
 • 12 PF autorizate;
 • 1 raport de evaluare a FPC în turismul românesc elaborat;
 • 4 kituri de învățare (film+manual);
 • 50 de CD-uri conținând cele 4 kituri de învățare;
 • 1 workshop furnizori FPC (minim 20 participanți / minim 7 furnizori);
 • 8 sesiuni /stagii de instruire cu lectori italieni.

)

 1. Titlu proiect: “ SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere și Îndrumare a Studenților pentru cariera în științe sociale, arte și științe umaniste”, ID POSDRU/161/2.1/G/140906

screen-15.16.47[06.04.2015]

Buget gestionat: 153.600,00 Ron

Obiectivul principal: îmbunătățirea procesului de tranziție de la școala la viața activă pentru 300 de studenți (grupul-țintă) din domeniile Științe sociale, Științe umaniste și arte, cărora, în baza unor valoroase acorduri instituționale de parteneriat, li s-a oferit accesul la stagii de practică de specialitate de înalt nivel. Grupul beneficiarilor de sesiuni de consiliere și orientare profesională, de vizite de studiu la potențiali parteneri de practică și angajatori s-a ridicat la 400 de studenți.

Descriere proiect:

 • Grant;
 • Perioada implementare:04.2014 – 28.10.2015;
 • Durata: 1-2 ani;
 • Beneficiar: Universitatea din București;
 • Parteneriat: Universitatea de Arhitectura și Urbanism Ion Mincu-București (P1) și Fundația Dezvoltare în Europa;
 • Regiune: București.

Rezultate obținute:

 • Realizarea de instrumente de lucru (ghiduri de consiliere şi orientare profesională) pentru perfecţionarea cadrelor didactice supervizoare și a tutorilor care îndrumă stagii de practică;
 • Realizarea de îndrumare de practică pentru studenţi, cu secţiuni dedicate programelor de studii implicate (licenţă şi masterat) și a materialelor de monitorizare şi evaluare a stagiilor de practică;
 • Organizarea de sesiuni de consiliere pentru carieră, pentru studenţi, în vederea participării la stagiile de practică, de vizite de studiu la parteneri de practică potenţiali, de sesiuni de informare asupra diversităţii şi specificităţii debuşeelor profesionale, de sesiuni comune de consiliere şi schimb de experienţă, în urma participării la stagiile de practică realizate prin proiect.

 

 )

 1. Titlu proiect: „Competențe pentru adaptabilitate și flexibilitate în sistemul de sănătate, în contextul descentralizării”, ID POSDRU/81/3.2/S/51596

 Print screen website proiect2

Buget gestionat: 17.665.679,00 Ron

Obiectiv general: rolul partenerului FDE în proiect constă în participarea la managementul proiectului, promovarea proiectului: informare, publicitate și diseminare, furnizare liste potențiali candidați la conferințele de lansare, intermediare și finale, diseminare rezultate proiect, formare profesională în domeniul managementului pentru 60 de persoane, formare profesională pentru personal din domeniul sanitar pentru 120 participanți, schimb transnațional de experiență în România și Italia pentru organizarea Academiei medicale de vară și vizitele de studiu tematic și schimb de experiență.

Descriere proiect:

 • Strategic;
 • Perioada de implementare: 01.2011-30.04.2014;
 • Durata: 3-4 ani;
 • Beneficiar: CNSLR Frăția;
 • Parteneriat: 2 parteneri naționali și 2 transnaționali;
 • Regiune implementare: Nord-Est; Sud-Est; Sud-Muntenia; București-Ilfov; Altele (inclusiv transnaţional): Regiunea Veneto, Italia.

Rezultate obținute: 

 • 53 de contracte încheiate (achiziții);
 • 10 rapoarte de audit;
 • 12 anunțuri/ comunicate și 6 articole în mass media;
 • O conferință de lansare proiect;
 • 3165 buc. pliante, 1260 CD-uri / DVD-uri, 10 buc. Banner, 20 buc. roll-up, 200 buc. afișe 5000 mape, 5000 buc. foi cu antet, 2515 buc. Pixuri;
 • Web site realizat;
 • O conferința intermediară realizată;
 • O conferință finală realizată;
 • 4 seminarii regionale;
 • 670 de ghiduri diseminate în activitățile de diseminare realizate special pentru această subactivitate;
 • 10 ghiduri diseminate la conferință din 10-11 iulie;
 • 52 de ghiduri de bune practici diseminate la conferința de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului;
 • 262 de ghiduri diseminate la academia medicală de vară, seriile 1-3, Ghiduri diseminate în cadrul academiilor medicale seriile 4, 5 și 6;
 • 786 de ghiduri diseminate în lunile martie-aprilie 2014;
 • 253 participanți evaluați și certificați în domeniul managementului;
 • Cursuri de educație medicală continuă (EMC) pentru personal medical, 421 de participanți evaluați și certificați;
 • Formare profesională pentru personal din sectorul sanitar în domenii conexe, 446 de participanți certificați;
 • Schimb transnațional de experiență în România și Italia: au fost desfășurate 6 serii ale Academiei medicale de vară, au fost selectate 862 de persoane pentru participare în vizitele de studiu.

)

 1. Titlu proiect: „Promovarea principiului egalității de șanse și de gen la nivel național în cadrul societății civile și administrației publice locale și centrale”, ID POSDRU/97/6.3/S/63007

Print screen website_1

Obiectivul general: promovarea principiului egalității de șanse și de gen în cadrul societății civile și administrației publice locale și centrale, în vederea eliminarii practicilor discriminatorii pe criterii de gen și a inegalităților structurale dintre femei și bărbați și sprijinirea femeilor pentru creșterea nivelului abilităților și calificarilor, acces egal la ocuparea și la construirea unei cariere profesionale.

Descriere proiect:

 • Strategic;
 • Perioada de implementare: 12.2010-27.02.2014;
 • Durata: 2-3 ani;
 • Beneficiar: Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR Frația);
 • Solicitant: CNSLR Frăția;
 • Parteneriat: 7 parteneri naționali și 2 transnaționali;
 • Regiune implementare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, București-Ilfov, Centru Vest, Sud Vest.

 

Rezultate obținute: 

 • Grup de lucru pentru studiu egalitate de șanse constituit;
 • Elaborarea unui studiu la nivel național „Profiluri de inegalitate de șanse în România – cauze și efecte. Analize sectoriale”;
 • Diseminarea unui numar de 2000 exemplare ale studiului în cadrul conferințelor regionale;
 • Organizarea a 8 grupuri de câte 28 de persoane aparținând grupului țintă din sectoarele de activitate ale partenerilor naționali: chimie-petrochimie, administrație publică, educație și comerț;
 • Organizarea a 8 vizite de studiu tematice realizate în cele patru sectoare de activitate ale partenerilor naționali: chimie-petrochimie, administrație publică, educație și comerț;
 • Organizare campanie de promovare și informare cu tema „Femeia în societate – Reprezentare, Recunoaștere și Respect”: Broșura informativă printată în 2000 de exemplare, 2000 pliante, 500 de afișe, 30 roll-up-uri/ bannere, 1 clip audio video;
 • Diseminarea de materiale informative: 2000 broșuri, 2000 pliante, 500 de afișe, 2000 mape, 16 roll-up, 9 bannere, 4700 de foi cu antet;
 • Au fost organizate 16 conferințe regionale;
 • Au fost recrutate 906 persoane;
 • 12 Comunicate de presă realizate;
 • 3 conferințe de presă;
 • 1 site internet;
 • 3 conferințe de promovare proiect (conferința de lansare, intermediară și finală;
 • Buletine informative (iulie 2012 – noiembrie 2012; aprilie 2013 – mai, iunie, iulie, septembrie, noiembrie 2013, februarie 2014);
 • 30 articole publicate pe web site-ul proiectului;
 • Conferința de lansare proiect finalizată;
 • Broșura informativă printată în 2000 de exemplare, 2120 pliante, 500 de afișe, bannere, 20 de rollup-uri, 2120 de mape, 4700 foi cu antet, 1 clip audiovideo, 300 de umbrele, 120 CD-uri inscripționate, 150 de pixuri, 120 blocnotes;
 • Clipul audio-video a fost diseminat la postul B1 TV în luna decembrie 2013;
 • 983 x (geantă, caiet, pix ), 769 x (geantă, caiet, pix ) distribuite la conferințe; 113 x Mape (mapă, caiet, post-it, pix, CD) distribuite la cursuri; 506 CD-uri inscripționate diseminate la cursuri, 494 de CD-uri inscripționate distribuite la conferințe; 20 de umbrele diseminate la cursuri, 45 de umbrele diseminate la Tîrgul de la Romexpo; 432 de umbrele distribuite la Conferințe și la Târgul de Turism al României – Romexpo – 45 de bucăți;
 • Pentru conferința finală s-a facut o comandă suplimentară din urmatoarele materiale: 120 CD-uri inscripționate, 150 de pixuri, 120 blocnotes, 120 de mape, 120 de pliante, 120 de blocnotes;
 • 72 de contracte de achiziții publice încheiate;
 • 9 rapoarte de audit.