Proiecte finalizate

Proiecte derulate in calitate de BENEFICIAR

 

1. „Excelenta prin competenta si profesionalism EcoP!”, ID proiect 78129, axa prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, domeniul major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”. Partenerul transnational, UNIONSERVICES si cel national, Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu, au colaborat pentru promovarea cursurilor de formare care contribuie in mod evident la imbunatatirea competentelor persoanelor care isi doresc sa intre in campul muncii.

2.  „Competenta garantata pentru piata muncii”, ID proiect 79697, este titlul celui de-al doilea proiect care se deruleaza pe Axa 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii”, domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la Formarea Profesionala Continua”. SC Tourism Hotel and Restaurant Consulting Group SRL este persoana juridica de origine romana care desfasoara activitati de pregatire profesionala a adultilor in sistemul invatarii de-a lungul intregii vieti, principalul furnizor autorizat de pregatire profesionala  in turism si industria ospitalitatii, cu experienta de peste 10 ani  in formare in domeniul turismului si hotelariei din Romania. Colaborarea dintre partenerul national si cel transnational, in cazul de fata Unionservices, reprezinta cheia succesului in implementarea proiectului. In cadrul acestui proiect partenerul transnational a venit cu o contributie majora in instruirea grupui tinta, personal angajat in mediul urban, 90 de persoane au beneficiat de programe FPC pentru ocupatii de nivel 2, bucatar, cofetar-patiser, ospatar si nivel 3 tehnician in hotelarie. Proiectul a oferit calificari in domenii de actualitate. Grupul tinta a beneficiat de cursuri de formare, de expertiza autorizata a unor lectori recunoscuti in domeniu.  Obiectivul principal a fost punerea in valoare a rolului deosebit pe care il are munca, in procesul de instruire si de transfer de competente, utilizand medii de lucru propice si experienta unor lectori atat nationali cat si italieni.

3.  „Sansa pentru competenta orientata spre rezultat (SCOR)”, ID proiect 78393, a fost un proiect care s-a adresat somerilor de lunga durata,  somerilor tineri si  persoanelor in cautarea unui loc de munca, activitati care se inscriu in obiectivul general al Axei Prioritare 5 „Promovarea masurilor active de cautare”, domeniul major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”. Obiectivul proiectului a fost cresterea competivitatii fortei de munca in domenii de interes pentru piata muncii din regiunea Sud-Est. Partenerii Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila au adus o contributie deosebita in procesul de implementare a proiectului, prin promovarea si derularea de cursuri de formare, contribuind la maximizarea rezultatelor.

4.  „Competenta pentru un viitor mai sigur CVS”, ID proiect 78154, este un alt proiect care se inscrie in obiectivul general al Axei Prioritare 5 „Promovarea masurilor active de cautare”, domeniul major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”. Proiectul si-a propus, prin parcurgerea mai multor etape, informarea, consilierea si orientarea profesionala a celor care isi doresc obtinerea unei calificari, consilierea pentru alegerea unui loc de munca, adaptarea, integrarea, insertia mai rapida pe piata muncii, calificarea unui numar de 72 de someri din care 50% femei, precum si promovarea parteneriatului transnational prin asigurarea de oportunitati de transfer de bune practici si adaptarea competentelor profesionale ale grupului tinta  la cerintele actuale de calificare. Atat solicitantul, Fundatia Dezvoltare in Europa, cat si partenerii din proiect, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vrancea si Confcommercio Verona au avut un scop comun in cadrul acestui proiect, si anume obtinerea unor rezultate in primul rand de ordin calitativ si apoi cantitativ.

Proiecte derulate in calitate de Partener

 

1. Pe langa aceste proiecte in care Fundatia Dezvoltare in Europa a fost solicitant, exista si proiecte in care a activat ca partener. Exista  un proiect strategic derulat pe Axa prioritara 3, domeniul major de interventie 3.2, cu titlul „Competente pentru adaptabilitate si flexibilitate  in sistemul de sanatate, in contextul descentralizarii”  ID proiect 51596, in care solicitant a fost Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania – Fratia.  Ca organizatie FPC acreditata conform metodologiei impuse de CNFPA, Fundatia Dezvoltare in Europa actioneaza in directia dezvoltarii resurselor umane. Activitatile in care a fost implicata in cadrul proiectului, ca partener, sunt variate: activitatea de management de proiect, promovarea proiectului, formarea profesionala si schimb transnational de experienta (vizite de studiu tematice si stagii de instruire pentru medici in spitalele din Italia). Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea gradului de adaptabilitate si flexibilitate a personalului medical din sectorul sanitar in 4 regiuni cu grad scazut de accesibilitate la serviciile medicale si de acoperire cu personal medical prin promovarea de programe care isi propun cresterea standardelor de calitate si eficienta. Solicitantul CNSLR FRATIA, alaturi de partenerul transnational, AZIENDA ULSS N. 20 DI VERONA si de Fundatia Dezvoltare in Europa au colaborat pentru a asigura succesul implementarii tuturor activitatilor proiectului.

2. Un alt proiect in care solicitant a fost Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania – Fratia, iar unul din partenerii nationali a fost Fundatia Dezvoltare in Europa, este „Promovarea principiului egalitatii de sanse  si de gen la nivel national in cadrul societatii civile si administratiei publice locale si centrale”, ID proiect 63007. Obiectivul general al acestui proiect a constat in promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile si administratiei publice locale si centrale, in vederea eliminarii practicilor discriminatorii pe criterii de gen si a inegalitatilor structurale dintre femei si barbati si sprijinirea femeilor pentru cresterea nivelului abilitatilor si calificarilor, acces egal la ocuparea si la construirea unei cariere profesionale. Partenerii nationali, printre care se numara si Fundatia Dezvoltare in Europa cat si cei doi parteneri transnationali, CENTRO SERVIZI CISL CSC SRL si UNIONSERVICES, au colaborat pentru a facilita accesul pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, in cazul de fata femeile, aspect ce se regaseste in obiectivul general al Axei prioritare 6, domeniul major de activitate 6.3, care poate fi realizat prin masuri de informare  sensibilizare si formare a resurselor umane din diverse sectoare si prin dezvoltarea de parteneriate care sa faciliteze implementarea  de instrumente si modele de lucru inovatoare, bazate pe bune practici europene.

In cadrul proiectului “Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel national in cadrul societatii civile si administratiei publice locale si centrale”, POSDRU/97/6.3/S/63007, s-a lansat platforma online www.3r.info.ro, ce are ca scop promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati prin facilitarea dobandirii informatiilor necesare aplicarii acestui principiu la locul de munca.

Reteaua online interprofesionala pentru femei se adreseaza în primul rand participantelor la activitatile proiectului, dar este deschisa tuturor femeilor care doresc sa-si impartaseasca experienta profesionala, modul in care au reusit sa-si atinga obiectivele propuse in cariera, dificultățile întâmpinate, etc.

Prin intermediul platformei www.3r.info.ro, se creează un cadru organizat de comunicare si dezbatere, precum si un schimb de experienta in domeniu intre membrele retelei. De asemenea, sunt create premisele pentru o colaborare indelungata, platforma reprezentand cea mai simpla modalitate de a obtine opinii in legatura cu ceea ce se poate realiza concret pentru imbunatatirea reprezentarii femeilor la toate nivelurile.

Platforma va reprezenta o sursa sigura pentru determinarea nevoilor profesionale ale femeilor si se va putea concretiza in planuri de actiune ale organizatiei noastre pentru viitor, in domeniul egalitatii de sanse si de gen.