Formarea profesionala

Postat in FDE

Formarea profesionala

O societate bazata pe cunoastere necesita investitii in dezvoltarea resurselor umane pentru a incuraja angajatii sa dobandeasca competente si sa accepte mobilitatea ocupationala. Este important sa se promoveze calitatea si sa se dezvolte strategii de invatare si de formare profesionala pe tot parcursul vietii, formarea profesionala reprezentand o investitie nu numai pentru cariera ci si pentru dezvoltare personala.

Educatia de baza mentine un echilibru intre dobandirea de cunostinte si dobandirea de competente. Proiectele noastre isi propun imbunatatirea si extinderea competentelor profesionale pentru a raspunde cerintelor la locul de munca. Este necesara o schimbare a mentalitatii in ceea ce priveste formarea profesionala in sensul cresterii gradului de constientizare cu privire la importanta invatarii continue, a gradului de motivare pentru imbogatirea cunostintelor si dezvoltarea competentelor personale. Dezvoltarea la locul de munca depinde de modul in care fiecare individ este capabil sa combine diferite tipuri de cunostinte si competente pentru a le valorifica. In acest context cursantii devin arhitecti ai propriilor abilitati si pot combina competentele dobandite prin cursul de formare profesionala cu cele dobandite prin experienta la locul de munca sau prin efortul propriu de autoinstruire.

Obiectivele proiectelor FUNDATIEI DEZVOLTARE IN EUROPA (de promovare a principiului egalitatii de sanse si de gen si de sprijinire a femeilor pentru cresterea nivelului abilitatilor si calificarilor, acces egal la ocuparea si la construirea unei cariere profesionale) sunt obiective care se inscriu in politica Uniunii Europene si isi propun sa contribuie la dezvoltarea durabila a economiei, la cresterea gradului de protectie sociala, la constientizarea egalitatatii de sanse intre barbati si femei, la cresterea gradului competitivitatii economice, la cresterea calitatii vietii precum si a coeziunii economice si sociale.

Pentru imbunatatirea calitatii formarii profesionale proiectele au un aport inovator prin colaborarea si impartasirea experientelor la nivel transnational ca modalitate de a accesa idei noi. Atat cursantii cat si lectorii au ocazia sa experimenteze un real schimb de experienta cu regiunea Veneto din Italia in ceea ce priveste metodologia didactica, metode si instrumente dar si proceduri si practici de lucru. Grupul tinta care va participa la cursurile de calificare/recalificare va beneficia de expertiza autorizata a unor formatori recunoscuti in domeniu.

Prin formarea profesionala se urmareste dezvoltarea unei capacitati noi, a unor competente care presupun existenta si probarea unor elemente:

1. Un volum de cunostinte deja dobandite, in concordanta cu natura sarcinilor ce urmeaza a fi indeplinite in cadrul profesiei;

2. Experienta practica de rezolvare a sarcinilor prin activitatea concreta realizata in conditii de munca reale;

3. Un set de aptitudini care sa realizeze la un nivel corespunzator sarcinile solicitate in cadrul profesiei;

4. Un ansamblu de atitudini conducand la mobilizarea persoanei in sensul realizarii eficiente a sarcinilor solicitate.

Invatarea pe tot parcursul vietii nu este abordata intr-o maniera coerenta si cuprinzatoare la nivelul sistemului si al politicilor educationale. Acest fapt limiteaza coerenta si flexibilitatea rutelor individuale de invatare pe tot parcursul vietii. In ciuda progresului inregistrat in reglementarea validarii invatarii anterioare, utilizarea insuficienta a cadrului legal existent (cu exceptia formarii profesionale initiale) ramane unul din punctele slabe ale procesului de introducere a abordarii de tip „invatare pe tot parcursul vietii”  in educatie si formare.

Insuficienta dezvoltare a mecanismelor de transfer al achizitiilor de invatare obtinute intre diferite contexte de invatare limiteaza posibilitatile populatiei, in special ale populatiei adulte, de a obtine acreditarea formala a competentelor acumulate pe piata muncii si de a reintra in sistemul formal de educatie. De asemenea, la nivelul elaborarii politicilor este necesara o mai mare coerenta intre politicile din domeniul educatiei, formarii profesionale initiale si formarii profesionale continue.

468 ad