Despre noi

Despre noi

Cine este FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA?

Fundaţia Dezvoltare în Europa este o organizaţie non guvernamentalã fără scop patrimonial înființată în 2008 pe baza experienței unui grup de profesioniști în domeniul gestionarii fondurilor sociale europene și are ca obiectiv contribuția la dezvoltarea economică, socială, culturală echilibrată teritorial și durabilă a tuturor regiunilor României, corespunzatoare nevoilor și resurselor specifice ale acestora.

Obiect de activitate:

Promovarea și desfășurarea oricărei activități legate de accesarea fondurilor și implementarea programelor educaționale și formative, de perfecționare profesională și vocațională, a programelor pentru dezvoltarea socială și culturală, a programelor de cercetare – dezvoltare, a programelor de dezvoltare economică și antreprenorială, de dezvoltare a capitalului uman și creștere a competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii.

În vederea îndeplinirii obiectivului propus, Fundația desfășoară următoarele activități:

  • Promovarea și desfășurarea oricărei operațiuni legate de accesarea fondurilor și implementarea programelor educaționale și formative, de perfecționare profesională și vocațională, a programelor pentru dezvoltarea socială și culturală, a programelor de cercetare – dezvoltare, a programelor de dezvoltare economică și antreprenorială, de dezvoltare a capitalului uman și creștere a competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii;
  • Stabilirea relațiilor permanente de colaborare și transfer de informații cu organisme sau personalități internaționale în domeniul managementului resurselor umane și al formării profesionale;
  • Sprijinirea formării de traineri, de consultanți și de alți agenți care pot furniza expertiză micilor întreprinzători sau asociațiilor și sprijin organizațiilor private sau publice în vederea îmbunătățirii activităților lor;
  • Adaptarea continuă a cursurilor pentru dezvoltarea abilităților și competențelor manageriale și de afaceri la structura grupului-țintă și la dinamica pieței forței de muncă;
  • Promovarea celor mai bune experiențe practice (best practices) prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice: materiale publicitare, broșuri, ghiduri, materiale de sinteză;
  • Crearea de parteneriate pentru cooperare în diferite proiecte care conduc la dezvoltarea societății românești;
  • Formarea de experți în diverse domenii de activitate și promovarea orientării profesionale, cercetarea și/sau formarea profilelor profesionale adaptate standardelor internaționale;
  • Organizarea de târguri și/sau saloane de oferte educative;
  • Organizarea de evenimente, cursuri, dezbateri, conferințe, mese de lucru.